Fotografering/bildhantering:

Grundarvode/Timpris
Porträttfotografering 900 kr/tim
Bröllopsfotografering 1500 kr/tim

Paketpriser, exempel på intervaller
Porträttfotografering 1-2 personer 1000 - 2500 kr
Porträttfotografering fler än 2 personer 1500 - 3000 kr
Bröllopsfotografering, beroende på arbetstid och vad ingår 5000 - 30000 kr

Lågupplösta/högupplösta filer
Lågupplösta, ej färdigställda filer för påseende ingår i de flesta fall.

Höguppslösta, färdigställda filer:
1 st     1000 kr
5 st     2100 kr
10 st   3800 kr
20 st   5200 kr
50 st   7500 kr

Övrigt
Material, hyra av utrustning, resekostnader m.m. debiteras utöver grundarvode.
Milersättning för närvarande 45 kr/mil.

Video och rörlig bild för webb och övrig TV:
Filmfotografering
Innehåller grundläggande ljussättning och ljudupptagning
Heldag 8400 kr.
Halvdag 4200 kr.
Därutöver per timme 1200 kr.

Filmredigering
Heldag 6500 kr.
Halvdag 3100 kr.
Därutöver per timme 850 kr.
Vid kommersiella filmproduktioner - enlig offert.

Leverans innefattar all tid som rör leverans:
olika versioner av filmen i komprimerad form för olika användning, CD/DVD,Blue Ray eller online-distribution.
Timpris 850 kr.

Minsta debitering: 2 timmar
Kväll- och helgtillägg:  25% på timpris

ÖVRIGT
Material, hyra av utrustning, ljud/ljustekniker, resekostnader
m m debiteras med faktisk kostnad.
MOMS
På samtliga priser tillkommer mervärdesskatt, 25%.

Användningsrätt

I priset ingår rätten att använda bilderna för privat bruk. Om bilderna används i sociala medier krävs fotografens samtycke och namnangivelse. Skall  bilderna användas i andra samanhang än privata ska kunden kontakta fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.
Kom gärna in med offertförfrågan både på stora och små jobb.
Även TFP kan övervägas vid icke kommersiella jobb.Innehar F- skattsedel